})

   

Bestsellery
Kolektor słoneczny ciśnieniowy 150. Stal nierdzewna
Kolektor słoneczny ciśnieniowy 150. Stal nierdzewna

2 999,00 zł

Cena regularna: 3 400,00 zł

Najniższa cena: 2 999,00 zł

2 438,21 zł

Cena regularna: 2 764,23 zł

Najniższa cena: 2 438,21 zł
szt.
Kolektor słoneczny ciśnieniowy 200. Stal nierdzewna
Kolektor słoneczny ciśnieniowy 200. Stal nierdzewna

3 599,00 zł

2 926,02 zł

szt.
Lampa solarna Road 12W32W
Lampa solarna Road 12W32W

309,99 zł

252,02 zł

szt.
Lampa solarna Courtyard 6W15W
Lampa solarna Courtyard 6W15W

279,99 zł

227,63 zł

szt.
Lampa solarna Square 18W48W
Lampa solarna Square 18W48W

404,99 zł

Cena regularna: 603,00 zł

Najniższa cena: 603,00 zł

329,26 zł

Cena regularna: 490,24 zł

Najniższa cena: 490,24 zł
szt.
Cyfrowy termometr do kolektora słonecznego
Cyfrowy termometr do kolektora słonecznego

100,00 zł

81,30 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

 

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Posiadacze budynku bez prawa własności nie mogą odliczyć ulgi.

Budynek jednorodzinny czyli jaki?

Ulga termomodernizacyjna dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego czyli wolno stojącego lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Budynek powinien stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, maksymalnie może być w nim wydzielone dwa lokale mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy (powierzchnia nie większa niż 30% całości). W przypadku np. instalacji fotowoltaicznej czy kolektorów słonecznych, ulga przysługuje także przy montażu na garażu czy budynku gospodarczym (służącym budynkowi mieszkalnemu), jeśli nie ma technicznych możliwości zamontowania jej na dachu budynku jednorodzinnego.

Czy z ulgi mogą skorzystać osoby będące w trakcie termomodernizacji?

Tak, osoby będące w trakcie realizacji przedsięwzięcia również mogą skorzystać z ulgi, jednak mogą oni odliczać wydatki poniesione dopiero od 1 stycznia 2019 roku.

Czas na realizację termomodernizacji

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków poniesionych przez podatnika jeśli prace modernizacyjna zostaną zakończone w okresie 3 lat od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, podatnik musi zwrócić ulgę doliczając kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

Co jest przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego?

Termomodernizacja jest przedsięwzięciem, które ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię. W rozumieniu ustawy, w jej ramach mogą zostać wykonane:

 • ulepszenia, w wyniku których zmniejszy się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych np. wykonanie izolacji ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej,
 • ulepszenia, które zmniejszą straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, pod warunkiem, że budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, np. wymiana kotła w ocieplonym budynku.
 • przyłącza techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, jak np. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne np. instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Czy wymagany jest audyt energetyczny?

Ostatecznie rząd zrezygnował z obowiązku wykonania audytu przed termomodernizacją. O zakresie prac termomodernizacyjnych decydują właściciele domów.

Jaka jest wysokość ulgi termomodernizacyjnej?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł na podatnika, niezależnie od liczby inwestycji i budynków, których jest właścicielem. Jeśli dwóch współwłaścicieli lub małżonków korzystających ze wspólnego opodatkowania dokona termomodernizacji w tym samym budynku to każdy z nich może odliczyć całość poniesionych wydatków.

Przykład:

Dwóch współwłaścicieli budynku jednorodzinnego (z udziałem po 50 %) dokonuje jego termomodernizacji. Jeden z nich poniósł udokumentowane fakturami wydatki na kwotę 30 tys. zł, drugi na kwotę 30 tys. zł. Każdy ze współwłaścicieli może odliczyć całość poniesionych przez siebie wydatków.

Ulga termomodernizacyjna dla nowych budynków

Podatnicy, którzy dopiero budują dom jednorodzinny – nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Odliczenie przysługuje tylko z tytułu termomodernizacji budynków już wybudowanych, czyli takich których budowa została formalnie zakończona. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli planujesz budowę domu z instalacją fotowoltaiczną i poniesiesz koszty związane z jej zakupem i montażem przed odbiorem inwestycji do użytkowania, wydatki te nie mogą zostać zakwalifikowane jako przedmiot podlegający pod “ulgę termomodernizacyjną”. Czy zatem jest możliwość odliczenia kosztu fotowoltaiki dla nowego domu od dochodu? Jak najbardziej.

Na jakiej podstawie ustala się wysokość wydatków?

Poniesione wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT, które zostały wystawione przez podatników niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży który został określony na fakturze VAT lub jeśli nie ma daty sprzedaży, datę wystawienia faktury.

Kiedy wydatki na termomodernizację nie ulegają odliczeniu?

Odliczeniu nie podlegają środki zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie np. sfinansowane lub dofinansowane ze środków NFOŚiGW lub WSOŚiGW, a także te zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione w związku z korzystaniem z ulg podatkowych. Zwracane są natomiast wydatki, które w całości obciążają podatnika jak pożyczki czy kredyty.

Kiedy należy dokonać odliczenia?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki wypełniając PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28. W sytuacji gdy kwota odliczenia nie miałaby pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, może on dokonać odliczeń w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat (licząc od końca roku dochodowego w którym poniesiono pierwszy wydatek).

Co należy zrobić żeby odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Aby ulga termomodernizacyjna mogła zostać odliczona należy:

 • rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne (audyt nie jest obowiązkowy),
 • kupować tylko te towary, produkty lub usługi, których nabycie, zgodnie z wykazem można odliczyć od dochodu,
 • ukończyć przedsięwzięcie w ciągu 3 lat,
 • poczynione wydatki odliczać na bieżąco za każdy rok w deklaracji PIT.

Jakie wydatki są objęte termomodernizacją?

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi.

Materiały budowlane:

 • wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • wchodzące w skład instalacji grzewczej i systemu ogrzewania elektrycznego lub przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne.

Urządzenia:

 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kondensacyjny kocioł gazowy lub olejowy wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub na olej;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania ekoprojektu,
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • panele fotowoltaiczne wraz z osprzętem.
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem.

Usługi:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku, analizy termograficznej budynku, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania CWU;
 • montaż kondensacyjnego kotła gazowego lub olejowego, pompy ciepła, kolektora słonecznego, instalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

 

Mocowanie zestawu solarnego do dachu

                                                             

W każdym razie należy pozostawić kotwienie zestawu solarnego na dachu profesjonalnej firmie, aby nie pogorszyć właściwości funkcjonalnych dachu pod względem odporności na warunki atmosferyczne i zapobiec uszkodzeniom mechanicznym z powodu ciężaru zainstalowanej technologii. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwą instalacją.

 

Podstawowa klasyfikacja dachów:

 1.   proste (folia, asfalt, blacha)
 2.   folie, pokrycia asfaltowe - zapewniają wystarczające rozłożenie obciążenia punktowego konsoli, tj. punkt styku między konsolą słoneczną a dachem, wykorzystując na przykład płytki betonowe, konstrukcje metalowe itp. 
 3.   blacha jest ważna jak w poprzednim wariancie, przy czym idealnym rozwiązaniem jest uzgodnienie z firmą wodno-kanalizacyjną stworzenia mechanicznie odpornych portów dla technologii kotwienia. W przypadku tego dachu właściwości mechaniczne są bardziej stabilne z powodu temperatur, jednak w zależności od wielkości dachu często konieczne jest rozważenie kompensacji długości (dylatacji) mocowania wspornika. Nachylenie źródła światła słonecznego wynika z konstrukcji wspornika.
 4. nachylenie (beton, spalony, asfalt, metal, łupek i wiele innych)
 5. ponieważ dachy spadziste lub spadziste mają różne kąty, zalecam dostosowanie długości oryginalnego wspornika, tak aby wynikowe nachylenie rur słonecznych było pod zalecanym kątem. Ponadto pożądane byłoby, aby podkoszulek znajdował się co najmniej 5 ° poniżej kalenicy (dotyczy dachów dwuspadowych).

Ochrona przed silnymi podmuchami wiatru. Ochrona odgromowa jest bardzo specyficzną kwestią, należy rozważyć w zależności od lokalizacji domu, jego lokalizacji (dom w gęstych budynkach między wyższymi budynkami w dolinie - niskie ryzyko, dom jednorodzinny na wzgórzu - wysokie ryzyko), możliwe ryzyko .

 Podłączenie konstrukcji do zainstalowanego odgromnika jest z pewnością również kwestią rodzaju budynku i instalacji elektrycznej. W przypadku nowego budynku powinien zostać rozwiązany przez projekt odgromnika i jest bardzo specyficzny. Zasadniczo konstrukcja słoneczna - jeśli obiekt ten jest wyposażony w system zbiorczy - musi być połączona z potencjałem ziemi.

Mechanika mocowania na dachach spadzistych:

    - ze względu na większą masę sprzętu ze zbiornikiem i jego głównym przeznaczeniem do pracy poza sezonem zimowym (praca długoterminowa poniżej <0 ° C) woda będzie narażona na ryzyko zamarznięcia bez stukania w rury łączące i kocioł. Dostęp do dachu jest bardzo niewygodny w przypadku ewentualnego wyłączenia i naprawy z możliwym ryzykiem uszkodzenia pokrycia.

 Dlatego korzystne jest stosowanie rur solarnych bez zasobnika, tylko z wymiennikiem ciepła, oraz do ogrzewania, na przykład, rurowego wymiennika ciepła wymiennika ciepła lub zasobnika wody grzewczej za pomocą specjalnego płynu przeciw zamarzaniu o niskiej temperaturze zamarzania. Gwarantuje to całoroczną eksploatację i znacznie mniejszą wagę konstrukcji dachu.

 Nie ma uniwersalnego systemu mocowania, opiera się on na obecnym rodzaju dachu.

Zawsze należy przestrzegać powyższych przepisów i pozostawić przygotowanie portów przewoźnika profesjonalnej firmie dekarskiej!

Na przykład 4 kawałki specjalnych dachówek dla danego rodzaju pokrycia dachowego i nad wiązarami dachowymi mocują dwie belki poziomo, do których mocowana jest konstrukcja.

Zapewnia to szczelność i wytrzymałość mechaniczną konstrukcji bez ryzyka pęknięć z powodu obciążenia, a nawet wiercenia.

                 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl